Diensten

Interim met hoofd, hart en handen
WESTHOFF communicatie kan inspringen als uw leidinggevende of adviseur tijdelijk afwezig is, bijvoorbeeld door ziekte, zwangerschap of sabbatical. Ook kan interim-management noodzakelijk zijn om een diagnose van de interne en externe communicatie te maken, een visie op communicatie te formuleren,  een plan te ontwikkelen voor de positionering van de communicatiefunctie en/of een opzet te maken voor een nieuwe communicatieafdeling. WESTHOFF communicatie zet zich tijdens de opdracht met hoofd en hart in - en steekt graag waar nodig de handen uit de mouwen – om de doelstellingen die met u zijn afgesproken te realiseren.

Partner in de communicatiecockpit
WESTHOFF communicatie is inzetbaar als partner op het terrein van beleid en strategie. Bijvoorbeeld om een onafhankelijke communicatieblik te werpen op een vraagstuk dat actueel is voor de organisatie. Of het nu gaat om een herijking van de organisatiestrategie, nieuw beleid, een reorganisatie, een fusie of andere ingrijpende veranderingstrajecten. WESTHOFF communicatie kan analyses uitvoeren, advies geven, een communicatiestrategie opstellen en indien nodig ook ondersteuning bieden bij het veranderingsproces. Communicatie is immers een belangrijk managementinstrument. WESTHOFF communicatie ondersteunt u graag om dit instrument optimaal in te zetten.

Projectmanagement: van kop tot staart
Er zijn complexe projecten waarvoor een planmatige aanpak van de communicatieactiviteiten essentieel is, maar waarvoor u niet de benodigde capaciteit en/of expertise in huis heeft. WESTHOFF communicatie helpt u graag om de communicatie van uw project begin tot eind adequaat te managen. Vanaf het maken van een gedegen communicatieplan, de uitvoering tot en met de evaluatie. Of het nu gaat om de introductie van een nieuw product, een verbeterde dienstverlening of het managen van grote communicatieprojecten: WESTHOFF communicatie draagt graag bij aan de succesvolle realisatie van uw project.

Thermometer in de organisatie
Om zicht te krijgen op uw positionering en/of de effecten van uw communicatie-inspanningen te bepalen, is het noodzakelijk om over informatie te beschikken. WESTHOFF communicatie kan voor u communicatieonderzoek uitvoeren,  zowel bij externe als interne stakeholders. In overleg met u wordt bekeken wat de vraagstelling en de scope van het onderzoek zijn. Niet alleen krijgt u de beschikking over relevante onderzoeksgegevens, ook kan WESTHOFF communicatie aanbevelingen doen voor (aanpassingen van) uw communicatiestrategie en beleid.

Investeren in ontwikkeling: personal coaching
WESTHOFF communicatie biedt ook personal coachingstrajecten aan. Professionals en managers kunnen immers binnen hun werkomgeving met lastige, terugkerende situaties te maken krijgen waardoor ze minder werkplezier en een beperktere inzet ervaren. Ook ingrijpende veranderingen in de omgeving, zoals een reorganisatie, fusie, een ander takenpakket of een crisis in de persoonlijke levenssfeer, zijn vaak momenten van bezinning voor mensen: wat zijn mijn talenten, wat vind ik belangrijk, hoe zorg ik dat ik (weer) in mijn kracht kom en hoe geef ik vorm aan mijn toekomst? Vragen op het terrein van een goede balans tussen werk en privé en zingeving in het werk vormen eveneens een goede ingang voor een personal coachingstraject.

Contact?
WESTHOFF communicatie is bereikbaar via info@westhoffcommunicatie.nl en via 06-50843542.